ZIŅAS

 • Kasācijas neesamība veicina brāķi tiesas spriešanā, ko gan šajā reizē izdodas labot ar jaunatklātiem apstākļiem. 13.10.2020.
 • Tikai pateicoties Latvijas Republikas Augstākajai tiesai, pēc 8 gadu tiesāšanās tiek atzīts, ka policisti pretlikumīgi veica manas automašīnas bagāžas nodalījuma un motortelpas apskati. 10.08.2020.
 • Kā apdrošināšanas sabiedrība BTA turpina ļaunprātīgi izvairīties no apdrošināšanas atlīdzību izmaksāšanas. 29.09.2019.
 • Par videoierakstu, kur policists dod prettiesisku pavēli vadīt automašīnu acīmredzami iereibušam cilvēkam. 27.12.2018.
 • Ziņas varat atrast arī iSOS.vip.lv 15.11.2013.
 • Stalker Dual video, kurš apliecina, ka doplera tipa radars rāda visu ko, tikai ne t/l braukšanas ātrumu. 21.06.2013.
 • Soda atcelšana, ja nav nodrošinātas tiesības uz medicīnisko pārbaudi. 19.06.2013.
 • Spriedums par to, ka arī IeM struktūrām ir jāievēro CSN. 17.06.2013.
 • Spēkā stājies spriedums, ar kuru konstatēts, ka BTA ļaunprātīgi izvairās no apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanas. 23.05.2013.
 • Ja fotoradara rāmītī nav t/l numura zīme un kāds no riteņiem, tiesa atzīst, ka šāds attēls nav derīgs pierādījums. 22.05.2013.
 • Pierādījums tam, ka policijas ieskatā pasažieru autobuss var braukt ar 317 km/h. 15.05.2013.
 • Viedoklis par Saeimas viedokli Satversmes tiesai fotoradaru lietā. 30.08.2012.
 • Kāds veic manipulācijas ar fotoradaru lēmumu fotoattēliem. 28.08.2012.
 • Izsakām pateicību E.Zivtiņam – pirmo reizei mūsu praksē par fotoradara fiksētu pārkāpumu piemērots mutvārdu aizrādījums (turklāt vairākkārt). 23.08.2012.
 • Beidzot izdevies iegūt ilgi slēpto Vitronic PoliScan lietotāja pamācību un ekspluatācijas rokasgrāmatu. 22.08.2012.
 • LR Augstākās tiesas Senāts atsaka ierosināt kasācijas tiesvedību lietā par BTA ļaunprātīgu izvairīšanos no apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanas. 08.09.2012.
 • Lielisks piemērs, ka nekvalitatīvs videoieraksts nepierāda atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. 30.07.2012.
 • Policija soda autovadītāju, izmantojot saskaņā ar paša fotoradara instrukciju pierādīšanai nederīgu fotoradara uzņēmumu. 12.07.2012.
 • Par Vitronic PoliScan Speed fotoradaru verifikāciju un nepieciešamību pārsūdzēt fotoradaru lēmumus. 04.07.2012.
 • Satversmes tiesa ierosina lietu par fotoradariem. 29.06.2012.
 • Lielisks Administratīvās apgabaltiesas spriedums braukšanas ātruma pārkāpuma lietā. 28.06.2012.
 • Lielisks spriedums braukšanas ātruma pārkāpuma lietā. 27.06.2012.
 • Kārtējais pierādījums, ka fotoradara lēmumu var saņemt jebkurš vadītājs, kurš nav pārkāpis atļauto braukšanas ātrumu. 27.06.2012.
 • Kārtējais piemērs apdrošinātāju ļaunprātīgam atteikumam izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību. 28.05.2012.
 • E.Zivtiņš apstiprina, ka fotoradari tiek izvietoti vietās, kur nenotiek CSNg ar bojāgājušajiem. 28.04.2012.
 • E.Zivtiņa (Valsts policijas Prevencijas pārvaldes priekšnieka) dubultmorāle. 08.04.2012.
 • E.Zivtiņš atceļ fotoradara lēmumu, kur tika falsificēta Baltic Taxi numura zīme. 07.04.2012.
 • Kā ar radaru “fiksēt” ātrumu stāvošam auto. 04.04.2012.
 • E.Zivtiņš atceļ klaji nepamatoto un pretlikumīgo fotoradara lēmumu. 08.03.2012.
 • Pierādījums, ka jebkurš fotoradara PoliScan lēmums var būt falsifikācija. 02.03.2012.
 • Lielisks spriedums braukšanas ātruma pārkāpuma lietā. 28.02.2012.
 • Vācijas tiesa apšauba PoliScan fotoradaru mērījumu ticamību. 20.01.2012.
 • Fotoradaru lēmumi, kuri pierāda, ka nevajag pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu, lai saņemtu sodu. 12.02.2012.
 • Lielisks spriedums CSNg lietā, kur CSNg izraisīja ceļu policija ar trafarēto t/l. 12.01.2012.
 • Lielisks spriedums braukšanas ātruma pārkāpuma lietā. 12.12.2011.
 • Kvantu lēciens pierādījumu vērtēšanā administratīvajā procesā policijā. 12.12.2012.
 • Ceļu policija protokolā norāda 117 km/h autobusam, kurš no rūpnīcas nav spējīgs braukt ātrāk par 100 km/h. 07.11.2011