Uzskatāms piemērs, kā policija safabricē lietu par bēgšanu. 24.01.2012.

27.06.2009. uz J.A. vārda tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par bēgšanu no policijas un otrs protokols par dažiem citiem pārkāpumiem. Protokolam tika pievienoti triju policijas darbinieku – Andreja Eisaka, Ruslana Ņikitina un Sergeja Kalnača ziņojumi kā vienīgais pierādījums šiem pārkāpumiem. J.A. protokolā norādīja, ka tam nepiekrīt. Pievērsīsimies tikai galvenajam pārkāpumam – bēgšanai no policijas (LAPK 149.5panta ceturtā daļa), jo protokola sastādīšanas brīdī par šādu pārkāpumu tika paredzēts bargāks sods kā par t/l vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu ietekmē (3 gadi tiesību atņemšana, LVL 500,00 naudas sods, administratīvais arests uz 10-15 diennaktīm un 8 soda punkti uz 5 gadiem).

Lai personu sodītu par bēgšanu no policijas ir jāpierāda, ka t/l ir stādināts vismaz 2 reizes saskaņā ar CSN 68.punkta prasībām. Visi policijas darbinieki ziņojumos rakstīja, ka policijas transportlīdzeklis nogriezās uz Jūrmalas gatvi un ar ieslēgtām bākugunīm sekoja J.A. vadītajam motociklam pa Jūrmalas gatvi līdz krustojumam ar Kurzemes prospektu. Turklāt visi trīs policisti ziņojumos identiski ar vienādiem vārdiem (ziņojumi ir 99% identiski, jo tos, acīmredzot, kāds ir diktējis, vai tie ir norakstīti no viena autora) uzrakstījuši šādu frāzi: „Aiz krustojuma ar Anniņmuižas bulvāri mums izdevās nedaudz apsteigt motociklu”, un pārējie divi policisti identiski turpina: „un A.Eisaks pa pasažiera logu ar zizli deva rīkojumu apstāties.” Taču J.A. neesot apstājies un aizbrauca Dzirciema ielas virzienā. Turklāt visu braucienu no pa Jūrmalas gatvi A.Eisaks savā ziņojumā atzīmēja shēma visā garumā no Zolitūdes ielas līdz Kurzemes prospektam. Vispārējās jurisdikcijas tiesa, noticot policistiem, sodīja J.A. par bēgšanu no policijas, neveicot nekādas darbības citu pierādījumu (piemēram policijas t/l GPS izdrukas) iegūšanā.

Par laimi, saskaņā ar otru protokolu notika cits tiesas process Administratīvajā rajona tiesā – lieta Nr.142012209. Šajā procesā tiesa apmierināja mūsu lūgumu un pieprasīja no policijas GPS izdruku, kura skaidri un nepārprotami pierāda, ka visi trīs policisti meloja gan ziņojumos, gan arī sniedza nepatiesas liecības tiesā bēgšanas lietā. Administratīvās rajona tiesas 16.02.2011. spriedumā šajā lietā, konstatējot policistu klajos melus, tiesa pat norādīja (12.pkt. 3.rindkopa): „… fakts, ka ziņas sniegusi valsts amatpersona, konkrētajā gadījumā Valsts policijas darbinieki, pats par sevi nenozīmē, ka šīs ziņas ir patiesas. … .”

GPS izdrukā (1.lpp. un 2.lpp.) par A.Eisaka a/m Volvo S60 (FU5622) pārvietošanos notikuma vietā un laikā redzams, ka policijas darbinieki pie krustojuma ar Anniņmuižas bulvāri izslēdz bākugunis un nogriežas uz Anniņmuižas bulvāri. Tad policijas darbinieki brauc līdz Kleistu ielai, nogriežas uz Kleistu ielu un tur pilnībā apstājas (taimera 48.pozīcija). Tad policijas darbinieki apgriežas un turpina ceļu pa Anniņmuižas bulvāri bez ieslēgtām bākugunīm, nesteidzīgi, nepārsniedzot braukšanas ātrumu 60 km/h, līdz apstājas uz Jūrmalas gatves aiz Kurzemes prospekta. Šī GPS izdruka nepārprotami liecina par to, ka policijas darbinieki nemaz nav braukuši tajā vietā, kur saskaņā ar viņu ziņojumiem un liecībām tiesā J.A. esot 2 reizes stādināts.

Tikko tiesas rīcībā bija nonākušas šīs GPS izdrukas, visi trīs policijas darbinieki bez attaisnojoša iemesla neieradās uz vairākām tiesas sēdēm. Uz ceturto tiesas sēdi tiesa pieņēma lēmumu par policistu piespiedu atvešanu uz tiesu. Tiesā, kā jau bija sagaidāms, policisti sniedza dažādas pretrunīgas atbildes, putrojās atbildēs un uz dažiem jautājumiem pat izvirzīja trīs dažādas teorijas (tas atspoguļots spriedumā). Šobrīd šī lieta gaida savu kārtu Administratīvajā apgabaltiesā saskaņā ar policijas iesniegto apelācijas sūdzību.

Kā jau parasti, policistiem par izdarīto nekāds sods nav piemērots. Iekšējās drošības birojs (vajadzētu sen jau pārsaukt par „Policistu nelikumību piesegšanas biroju,” jo līdzīgi IDB rīkojas līdzīgās lietās pat tad, kad policistu meli ir nofilmēti ar pašu policijas video) izbeidza pārbaudi, pamatojoties uz vainīgo (tātad ieinteresēto personu) ziņojumiem, ka viņi notikuma laikā atradās citā automašīnā, kurai pretēji „Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem” 3.punktam neesot bijusi GPS iekārta. Protams, neatbildēts ir palicis jautājums, kurš tad brauca ar A.Eisaka t/l pa GPS iekārtā redzamo maršrutu, kura sākuma un beigu punkts gan vietas, gan laika ziņā pilnībā sakrīt ar visiem lietas materiāliem un visu trīs policistu teikto. No pierādījumu ticamības viedokļa šādai teorijai ticamība ir absolūta nulle, bet gan IDB, gan prokuratūrai lietas izbeigšanai pietiek ar ieinteresēto policistu kārtējiem melīgajiem ziņojumiem, kuri ir pretrunā GPS izdrukām un elementārai loģikai. J.A. ir guvis labu mācību – policistu pretlikumīgo rīcību un visatļautību piesegs visos līmeņos, tāpēc viņi mierīgi var turpināt savu „darbu”.

E.Džeriņš

P.S. Subjektīvs viedoklis par to, kāpēc tā notika.

Visiem ir zināms, ka paši svarīgākie cilvēki ir ceļu policisti. Viņi visdrīzāk sēdēja savā auto un pļāpāja (starp citu viņi bija dislocēti atrasties pavisam citā vietā Rīgā). Garām pabrauca J.A. vadītais motocikls ar ātrumu, kurš izskatījās par lielu, bet viņi nepaspēja izlekt no auto, lai apstādinātu. Viņi ieslēdza bākugunis un sāka sekot. Motocikls, neko nenojauzdams, mierīgi brauc tālāk un neko nezina par to, ka viņam uzsāk sekot policija. Motocikls kā parasti starp automašīnām ātri aizbrauc iecerētajā virzienā par Jūrmalas gatvi. Kamēr policisti tiek līdz Jūrmalas gatvei, motocikls jau vairs nav redzams. Policisti izslēdz bākugunis un aizbrauc pa Anniņmuižas bulvāri, domājot, ka motocikls bēg, tāpēc nogriezās pirmajā pagriezienā. Policisti pa rāciju paziņo kolēģiem par motociklu, bet paši turpina to meklēt, iegriežoties Kleistu ielā. Tad viņi saņem ziņu no citas ekipāžas, kura aiz Kurzemes prospekta apturēja motociklu. Policisti nu jau ir nenormāli dusmīgi par to, ka J.A. neiedomājās, ka tieši viņš tiek meklēts uz Anniņmuižas bulvāra. Policisti nolemj savā veidā sodīt J.A. – uzrakstīt melīgus ziņojumus par it kā notikušu stādināšanu uz Jūrmalas gatves, lai J.A. saņemtu pašu lielāko sodu, kuru vien var piemērot saskaņā ar LAPK – par bēgšanu. Visbiežāk tas notiek tieši ar motociklistiem, jo tie mēdz braukt ātrāk un satiksmē ir grūti panākami savu šauro izmēru dēļ. Citi ar tiesu spriedumiem pierādīti ziņojumu fabricēšanas gadījumi ir apskatīti publikāciju sadaļā 08.11.2011. rakstā žurnālā „Jurista vārds”.