Transportlīdzekļu stiklu tonējuma pārbaude

Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT

Ceļu policijas darbinieki bez jebkāda iemesla apturēja Igaunijā reģistrētu a/m, pēc kā atveda tehniskās apskates darbinieku, lai veikto stikla gaismas caurlaidības mērīšanu. Kad vadītājs palūdza mērierīces verificēšanas dokumentus un nosaukt tiesību aktu, kurš dod tiesības SIA darbiniekam uz ielas veikt mērījumus, policija sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu saskaņā ar LAPK 175.pantu (ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieku likumīgajām prasībām), jo netika atvērtas durvis pārbaudei uz kontrabandas precēm.

Tiesai tika iesniegti attiecīgās mērierīces ekspluatācijas instrukcija un CSDD rīkojums „Instrukcija transportlīdzekļu stiklu gaismas caurlaidības mērīšanai.” Šā rīkojuma 1.punkts nosaka: „Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā veicama transportlīdzekļu stiklu gaismas caurlaidības mērīšana, veicot transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem.” SIA „Scantest” darbinieks tiesā atzina, ka darbības, kuras viņš grasījās veikt uz ceļa, nav ne tehniskā apskate, ne tehniskā kontrole uz ceļiem. Tiesa gan neiedziļinājās stiklu caurlaidības niansēs, izbeidzot tiesvedību, jo nekonstatēja ļaunprātīgu pretošanos kaut kādām likumīgajām prasībām.

Jāpiezīmē, ka MK 2004.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.466 „Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” IV.nodaļas (Tehniskā kontrole uz ceļiem) 34.punkts nosaka: „Transportlīdzekļu tehnisko kontroli uz ceļiem (turpmāk – tehniskā kontrole) veic gan Latvijā, gan ārvalstīs reģistrētiem kravas automobiļiem, piekabēm (puspiekabēm), autobusiem un vieglajiem taksometriem. Dati par tehnisko kontroli tiek glabāti transportlīdzekļu reģistrā.” Tātad tehnisko kontroli uz ceļa šajā gadījumā policija nebija tiesīga organizēt. Vadītājam saskaņā ar CSN 38.3.punktu ir pienākums pakļauties policijas darbinieka prasībai nogādāt t/l tehniskā stāvokļa kontrolei.

E.Džeriņš