Stalker Dual video, kurš apliecina, ka doplera tipa radars rāda visu ko, tikai ne t/l braukšanas ātrumu. 21.06.2013.

2013.gada 11.jūnijā uz M.C. vārda tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka viņš esot braucis ar ātrumu 63 km/h pa Kraukļu ielu Rīgā (fiksēts ar Stalker Dual radaru). Protokolam tika pievienots notikušā videoieraksts.

Mazs paskaidrojums par videoieraksta ekrānā redzamo. Stalker Dual lietošanas instrukcija paskaidro 2 svarīgāko uzrakstu nozīmi:

1) “TARGET” – mērķa ātruma lodziņš;

2) “PATROL” – patruļas transportlīdzekļa ātruma lodziņš.

Tātad, ātrums pie uzraksta “Patrol” ir policijas t/l, bet pie uzraksta “Target” novērojamā objekta ātrums. Kā zināms, tad doplera tipa radars kā izmantotais Stalker Dual uztver lielākā objekta ātrumu. “Patrol” ātrums saskaņā ar Stalker Dual lietošanas instrukciju var noteikt saskaņā ar TĀS (transportlīdzekļa ātruma sensors), kas pievienots pie transmisijas vai pie ass, kas rada ātruma noteikšanas signālu (spidometrs arī izmanto TĀS signālu). Otra iespēja noteikt “Patrol” ātrumu ir ar radara raidītajiem signāliem, kuri atstarojas no ceļa virsmas t/l priekšā. Taču šādos gadījumos saskaņā ar instrukciju “Patrol” ātrumu var traucēt atstarošanās efekts, ko rada citi t/l vai ceļa stāvoklis.

0:10 ir redzams, ka policijas t/l priekšā atrodas pretimbraucoša cita a/m Mitsubishi Pajero, kura brauc ar ātrumu aptuveni 5 km/h. Taču policijas radars videoierakstā pie “Target” šajā brīdī rāda 112 km/h. Kad šī pretimbraucošā a/m pabrauc garām, “Target” nokrīt uz 0 km/h, kas nozīmē, ka iepriekš ātrums tiešām tika mērīts pretim braucošajai a/m Mitsubishi. Pēc tam uzreiz pie “Target” parādās ātrums 148 km/h brīdī, kad M.C. vadītā a/m piebrauc pie mājas vārtiņiem, izpildot pagrieziena manevru (“Patrol” šajā brīdī uzrāda ātrumu 82 km/h). No videoieraksta ir acīmredzams, ka policijas t/l radars rāda 112 un 148 km/h lielu ātrumu automašīnām, kuras acīmredzami nebrauc ātrāk par 10 km/h!

Kāds varētu būt skaidrojums. Stalker Dual sastāv no 2 radariem – viens policijas t/l priekšā, bet otrs aizmugurē. Abi radari darbojas vienlaicīgi, bet videokamera ir manuāli jāpārslēdz uz priekšu vai aizmuguri. Pastāv iespēja, ka kāds cits t/l brauca aizmugurē. Tikai 148 km/h pie atļautajiem 20 km/h liktu policistiem momentāli aizmirst par 63 km/h braucēju. Turklāt policijas t/l pēc apstāšanās tā arī neviens nepabrauc garām. Tāpat no krustojuma ar Kraukļu ielu Strautu iela beidzas pie Dārzciema ielas policijas t/l aizmugurē. Tur pārsimts metros pa slikto ceļa segumu dzīvojamajā zonā maz ticams kāds dragreisu sarīkoja, nepiesaistot policistu uzmanību.

Iespējams, ka šajā gadījumā policisti nav mācējuši rīkoties ar radara iekārtu vai arī mērījumus ietekmēja kāds no Stalker Dual lietošanas instrukcijā minētajiem apstākļiem. Piemēram, satraukumu izraisa sekojoši fakti no instrukcijas (26.lpp.): lietus absorbē un izklīdina radara signālu un ir “iespēja, ka t/l ātruma vietā radars uzrādīs lietas lāšu ātrumu” vai “Stalker Dual radars ir ārkārtīgi jūtīgs … radars uztver arī automašīnas ventilatora kustību, ja radars tiek izmantots automašīnas salonā.”

E.Džeriņš