Spriedums par to, ka arī IeM struktūrām ir jāievēro CSN. 17.06.2013.

Šī lieta ir negatīvā ziņā šokējoša ar to kā Iekšlietu ministrijas divas struktūras traktē CSN prasības. Šajā lietā VUGD ugunsdzēsēju a/m bija novietotas uz ceļa braucamās daļas vienas joslas. A/m ZIL izplūdes dūmi ziemas aukstumā pārklāja blakus esošo brīvo joslu ar necaurredzamu mākoni. Ugunsdzēsēji uz šīs brīvās joslas bija attaisījuši hidranta vāku, atstājot to vaļā bez jebkāda veida brīdinājumiem citiem satiksmes dalībniekiem. Dūmu mākonis bija tieši tik liels, ka tam cauri nevarēja redzēt hidranta caurumu.

Tādējādi ugunsdzēsēji rupji pārkāpa CSN 10.punkta prasības, kuras prasa gan satiksmes dalībniekiem, gan citām personām (šajā gadījumā ugunsdzēsējiem) rīkoties tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus. Turklāt, 02.10.2001. MK noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” 81.1.punktā norādīts: „Organizējot satiksmi īslaicīgo darbu vietā, ievēro šādus nosacījumus: satiksmi organizē pēc vienkāršotiem noteikumiem, lietojot viegli pārvietojamus norobežojošos elementus un ceļa zīmes;. Jebkurā gadījumā vismaz kādam cilvēkam bija jāstāv pie vaļējā hidranta, lai brīdinātu citus par bīstamo caurumu brauktuvē.

Tajā brīdī garām ļoti lēnām brauca J.G. ar savu a/m. Viņam saskaņā ar CSN 6.punktu bija tiesības paļauties uz to, ka ugunsdzēsēji nepārkāps CSN 10.punktu un nerīkosies tik vieglprātīgi un bīstami. Dēļ ugunsdzēsēju a/m dūmiem caurums ceļā nebija redzams, tāpēc J.G. a/m ritenis tajā iekrita.

Vēl vairāk par ugunsdzēsēju bezatbildīgo un bīstamo rīcību izbrīna policija, kura soda J.G. par nepareizu ātruma izvēli, kaut viņš brauca ar nieka 5 km/h. Tiesa sēdē policijas pārstāve paskaidroja, ka CSN 10.punkts ir tikai deklaratīvs, tāpēc ugunsdzēsējiem tas neesot jāievēro. Tas ir absolūts absurds! Manā skatījumā CSN 10.punkts ir vienīgais un galvenais CSN punkts, kuram visi pārējie punkti ir pakārtoti. Otra policijas tiesā izteiktā pērle bija apgalvojums, ka dēļ izplūdes dūmiem nedrīkstēja braukt. Neatbildēts palika jautājums vai ziemā mīnusos vispār drīkst braukt, jo no visu t/l izplūdes caurulēm kūp necaurredzami mākonīši. Administratīvā rajona tiesa savā 2013.gada 14.jūnija spriedumā pamatoti norādīja, ka izplūdes gāzes nav šķērslis, kurš aizliedz kustību.

E.Džeriņš