Soda atcelšana, ja nav nodrošinātas tiesības uz medicīnisko pārbaudi. 19.06.2013.

Saskaņā ar tiesisko regulējumu, ja persona apstrīd pārbaudes rezultātus, tad persona ir jānogādā medicīnas iestādē. Šajā lietā A.M. paskaidrojumā pie protokola norādīja: “noteiktais alkohola daudzums neatbilst patiesajam. P.S. kā arī pieprasu atkārtotu alkohola ekspertīzi medicīnas iestādē.” Pretēji A.M. iebildumiem viņš netika nogādāts medicīnas iestādē. Policija balstījās uz to, ka vadītāja pārbaudes protokolā pie paraksta ir norāde tipogrāfiski jau iepriekš nodrukāts ieraksts, ka vadītājs piekrīt pārbaudes rezultātiem. Diemžēl nav saprotams kā iepriekš uz visiem protokoliem uzrakstītu ierakstu var traktēt kā piekrišanu, ja pats vadītājs skaidri un gaiši pašrocīgi norāda, ka nepiekrīt pārbaudes rezultātiem, lūdzot viņu nogādāt medicīnas iestādē. Rīgas apgabaltiesa savā 2013.gada 21.maija spriedumā norādīja: “Ņemot vērā A.M. izteiktos iebildumus, tas nevar būt viennozīmīgi interpretēts, ka A.M. ir piekritis mērījumu rezultātu precizitātei” (3.lpp. pēdējā rindkopa).

E.Džeriņš