Sīkais huligānisms

Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT

NORAKSTS

Lieta Nr.111057809

1-0004-10

LĒMUMS

Cēsīs     2010. gada 21. janvārī

Cēsu rajona tiesas tiesnese L. Karlsone

ar sekretāri   E. Krastiņu,

izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu attiecībā pret I.R., dzimusi 1974. gada 16. martā, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīves vieta Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Priekuļi, Selekcijas iela 4-4, strādā PII „Mežmaliņas”, gada laikā administratīvi sodīta nav.

Pamatojoties uz Latvijas APK  33., 34., 167., 175., 239. panta pirmo punktu, 275. panta pirmās daļas otro punktu,  

nolēmu:

izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, kas ierosināta pret I.R., personas kods xxxxxx-xxxxx, pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167. panta.

Izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, kas ierosināta pret I.R., personas kods xxxxxx-xxxxx, pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175. panta.

Pilns lēmuma teksts tiks sastādīts 2010. gada 1. februārī.

Lēmumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā Vidzemes apgabaltiesā, iesniedzot apelācijas sūdzību Cēsu rajona tiesā.

Tiesnese                            paraksts

NORAKSTS PAREIZS

Cēsu rajona tiesas

tiesnese                                                                                                              L. Karlsone

Cēsis 21.01.2001.