Policija soda autovadītāju, izmantojot saskaņā ar paša fotoradara instrukciju pierādīšanai nederīgu fotoradara uzņēmumu. 12.07.2012.

Šis 2012.gada 05.jūlija lēmums ir pieņemts par to, kāda a/m 2012.gada 12.maijā plkst.17:27 ir pāsniegusi atļauto braukšanas ātrumu uz Lubānas ielas starp Žīguru un Garo ielām. Uzreiz jānorāda, ka Garā iela atrodas Pārdaugavā.

Tomēr lēmumu jāatzīst par nepamatotu kādu citu daudz būtiskāku iemeslu dēļ.  Fotoradara Vitronic PoliScan Speed lietošanas instrukcijā ir norādīts, ka kā pierādījumu drīkst izmantot tādus fotoattēlus, kuros veidnē ir redzama daļa t/l numura zīmes un veidnes apakšējā daļa atrodas zem riteņiem. Šajā lēmumā fotoattēlā šādiem priekšnoteikumiem atbilst 2 transportlīdzekļi – gan Pontiac Grand Am, gan arī blakus esošais VW Touran. Līdz ar to varu pieļaut, ka a/m VW Touran īpašnieks ir saņēmis identisku foto, tikai tajā savukārt ir aizmiglots a/m Pontiac Grand Am numurs.

Tai pašā laikā saskaņā ar Fotoradara Vitronic PoliScan Speed lietošanas instrukciju kā pierādījumu nedrīkst izmantot fotoattēlu, kur veidnē ir cits transportlīdzeklis (manā rīcībā esošās instrukcijas 71.attēls ar kravas a/m Volvo). Kā redzams šajā lēmumā veidnē ir divas a/m. Turklāt veidnē atrodas abu a/m numura zīmes (VW Touran numura zīme ir aizmiglota), bet veidnes apakšējā mala atrodas zem abu a/m riteņiem. Līdz ar to šajā gadījumā šādu fotoattēlu nedrīkstēja izmantot kā pierādījumu! Jāpiebilst, ka instrukcijā ir norādīts sekojošais: „Reject the photo as an evidence, if: other road users travelling on the same lane or an adjacent lane are visible within the template.” Tulkojumā tas nozīmē, ka kā pierādījums noraidāmi fotoattēli, kur veidnē redzami pa to pašu joslu vai blakus joslu braucošie transportlīdzekļi. Nekas nav minēts par blakus joslā braucošo t/l virzienu. Ņemot vērā faktu, ka fotoradaras šajā vietā ir uzstādīts darbam abos virzienos, tad nav būtiski kurā virzienā brauc veidnē redzamie t/l.

Lēmums ir apšaubāms arī tāpēc, ka uz fotoattēla viena otrai blakus atrodas vairākas a/m, līdz ar ko nav iespējams noteikt, uz kuru a/m attiecas radara mērījums (skat. ziņu sadaļā “Vācijas tiesa apšauba PoliScan fotoradaru mērījumu ticamību. 20.01.2012.”).

Interneta vietnē http://www.geblitzt-was-tun.de/blitzer-info/poliscan-speed/ ir atrodams zinātnisks pētījums par to, kā fotoradars PoliScan Speed kļūdās ar ātruma mērījumiem gadījumos, kad uz fotoattēla blakus viens otram atrodas vairāki transportlīdzekļi.

E.Džeriņš