Kvantu lēciens pierādījumu vērtēšanā administratīvajā procesā policijā. 12.12.2012.

Apraksts:

Ar gandarījumu jāatzīmē, ka ar šo lēmumu manā praksē liels priekšnieks pierādījumu pietiekamības un ticamības latiņu ir pacēlis nebijušos augstumos. Varbūt tāpēc, ka ir pārāk aizdomīgi, ka bez jebkāda iemesla no darbojošās videoiekārtas pazudis videoieraksts (it kā iekārta neesot darbojusies). Tomēr lēmumā teiktais manā skatījumā ir kvantu lēciens pierādījumu jomā administratīvajā procesā. 4.lpp. 3.rindiņā no apakšas lieliski teikts: „Administratīvās pārkāpumu lietās pierādīšanas standarts ir augsts, proti, personas vainai jābūt pierādītai ar pierādījumiem, kas nodrošina faktu konstatāciju „ārpus saprātīgām šaubām”.” Vēl nesen policista ziņojumam tika piešķirts patiesības monopols.

E.Džeriņš

Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT