Piemērs tam, ka nav vajadzīgi nekādi pierādījumi personas saukšanai pie atbildības par t/l vadīšanu alkohola reibumā. 30.07.2012.

Ar Vidzemes apgabaltiesas 2012.gada 20.jūlija spriedumu lietā Nr.111004712 tika atcelts Cēsu rajona tiesas 2012.gada 05.aprīļa lēmums par T.B. saukšanu pie administratīvās atbildības par t/l vadīšanu alkohola reibumā. T.B. piemērots naudas sods LVL 800,00, atņemtas visu kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz 4 gadiem un administratīvais arests uz 10 diennaktīm. Šī lieta ir interesenta (patiesībā, ņemot vērā bargo sodu, šokējoša) ar to, ka 3.lpp. īsā lēmuma motivācijas daļa aizņem nieka puslapiņu, un satur tikai 2 tēzes – vadītājs un viņa liecinieks ir ieinteresēts izvairīties no atbildības, bet policistu liecības esot objektīvas un patiesas, jo tiesa nesaskatot policistu personisku ieinteresētību lietas iznākumā. Lietā esošie visnotaļ interesantie dokumenti un manipulācijas ar tiem nav vērtētas. Turklāt svarīgi, ka administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas brīdī T.B. paskaidrojumā norādīja, ka nav vadījis a/m. Taisnības un objektivitātes labad vēlos norādīt, ka parasti šajā tiesā šīs kategorijas lietas tiek izskatītas vispusīgi, pilnīgi, un objektīvi, piemēram, 2011.gada 04.marta lēmums lietā Nr.111039410 un 2011.gada 19.jūlija lēmums lietā Nr.111017811.

Fabula ir īsa. 2012.gada 04.martā 3 jaunieši – T.B., R.R. un M.P. ar a/m VW Golf brauca uz degvielas uzpildes staciju uzpildīt degvielu. Kurš brauca pie stūres nav zināms, jo ne es, ne tiesa nebija notikuma vietā. A/m krustojumā noslīdēja no ceļa un iebrauca kupenā, kurā iestrēga. Pēc aptuveni pusstundas garām brauca “leģendārais” policijas darbinieks A.Suškins kopā ar savu draudzeni dienesta a/m VW Tiguan (šīs liecinieces paskaidrojums lietā nav, tāpat arī A.Suškins atteicās tiesai nosaukt liecinieces vārdu). Vēl pēc pusstundas atbrauca ceļu policists, kurš veica alkohola mērījumus, un sastādīja protokolu uz T.B. vārda. T.B. protokolam pievienotajā paskaidrojumā norādīja, ka a/m nav vadījis (vadītāju nenorādīja, jo nevēloties nodot draugu). Es personīgi pieļauju, ka protokols uz T.B. tika sastādīts tikai tāpēc, ka a/m VW Golf piederēja viņa mammai un a/m tehniskā pase bija pie viņa.

Protokolam pievienoja policista A.Suškina ziņojums un 2 jauniešu paskaidrojumi. Abi paskaidrojumi bija uzrakstīti policista A.Suškina rokrakstā, nevienā vietā nebija norādīts, ka A.Suškins pieņem paskaidrojumus vai arī ka ir to autors. Abos paskaidrojumos nav norādes, ka R.R. vai M.P. būtu tos lasījuši un no viņa vārdiem pierakstīts pareizi. Turklāt R.R. paskaidrojumā kā vadītājs sākotnēji norādīts M.P. Bet pēc tam nezināma persona nezināmā laikā ir pārsvītrojusi M.P. un ierakstījusi T.B. Turklāt T.B. uzvārda pēdējiem 2 burtiem nepietika vietas, kas liecina par to, ka labojums netika izdarīts uzreiz, bet gan pēc paskaidrojuma pabeigšanas.

Policists A.Suškins sākotnējā 2012.gada 04.marta ziņojumā norādīja:

„[..] pamanīju VW Golf [..], kura nobraucot no ceļa braucamās daļas, iebrauca sniega kupenā.

Piebraucot klāt pie VW Golf a/m pamanīju, ka pie stūres sēž jaunietis, kurš mēģina izbraukt no kupenas un ārā stāv vēl divi jaunieši, kuri skatījās, ka viņa draugs mēģina izbraukt.

[..] noskaidroju, ka a/m W Golf [..] ir vadījis M.P., p.k. [..].” Te jāpiezīmē, ka sākotnēji ziņojumā bija T.B. vārds un personas kods, bet nezināma persona nezināmā laikā ir veikusi labojumu tāpat kā R.R. paskaidrojumā kāds sākotnēji izsvītroja M.P., ierakstot T.B.

Kad T.B. saņēma lietas materiālus, viņš uzreiz devās pie R.R., kurš bija šokēts par sevis it kā rakstītu paskaidrojumu. R.R. iesniedza policijā sūdzību par to, ka nav rakstījis un parakstījis šādu paskaidrojumu. Izmeklēšanas un grafoloģiskās ekspertīzes vietā tika pieņemts atkārtots policista A.Suškina ziņojums. 2012.gada 12.marta ziņojumā A.Suškins norādīja:

„[..] pamanīju a/m VW Golf [..] kura bija nobraukusi no ceļa braucamās daļas un iebraukusi kupenā.

Piebraucot klāt, konstatēju, ka pie a/m VW Golf [..] stūres sēž jaunietis manāmā alkohola reibumā [..] un ārā blakus a/m VW Golf stāv divi jaunieši, kuri mēģināja stumt a/m VW Golf.

Pie stūres atradās M.P., p.k. [..]” Te atkal jāpiezīmē, ka sākotnēji ziņojumā bija T.B. vārds un personas kods, bet nezināma persona nezināmā laikā ir veikusi labojumu tāpat kā R.R. paskaidrojumā kāds sākotnēji izsvītroja M.P., ierakstot T.B.

Kaut tiesas sēdē A.Suškins atzina, ka neredzēja kas un kā ar a/m VW Golf nobrauca no ceļa, no sākotnējā ziņojuma izriet, ka A.Suškins centās radīt iespaidu, ka šo faktu viņš redzēja personīgi. Pretrunas abos ziņojumos ir arī par to, ko abi jaunieši darīja pie a/m, kad A.Suškins piebrauca. Visbeidzot ziņojumos ir nezināmā laikā un vietā nezināma autora izdarīti labojumi par to, kurš patiesībā bija vadītājs (uz tiesu bija atsūtīti abi A.Suškina ziņojumu oriģināli, bet R.R. un M.P. paskaidrojumi bija tikai kopiju veidā).

Apelācijas instance visus minētos faktus un pierādījumus izvērtēja vispusīgi, pilnīgi un objektīvi saskaņā ar LAPK 237.pantu, ko diemžēl nevar teikt par 1.instances tiesneses lēmumu. Diemžēl nav saprotams, uz kāda īsti pamata 1.instances tiesas tiesnese T.B. vispār atzina par vainīgu, ja T.B. savu vainu noliedza protokola sastādīšanas brīdī, policists A.Suškins braukšanas faktu neredzēja, liecinieks R.R. gan sākotnējā paskaidrojumā, gan tiesā norādīja, ka a/m vadīja M.P., M.P. uz tiesas sēdēm neieradās, bet paša A.Suškina ziņojumos norādīts, ka vadītājs ir M.P. Manuprāt, šāda tiesas paviršība ir nepiedodama lietās, kur ir tik ļoti bargi sodi.

E.Džeriņš