Lielisks spriedums CSNg lietā, kur CSNg izraisīja ceļu policija ar trafarēto t/l. 12.01.2012.

Apraksts:

Šo Administratīvās rajona tiesas 19.12.2011. spriedumu policija pārsūdzēja un tas nav stājies spēkā. Šajā lietā M.A. tika atzīts par vainīgu CSNg izraisīšanā, kaut brauca pie atļautā zaļā luksofora signāla. Policijas t/l vadītājs, pārkāpjot CSN 10. un 43.punktus iebrauca krustojumā pie aizliedzošā luksofora signāla ar neieslēgtām bākugunīm un bez skaņu signāla. Skaņu signāls tika ieslēgts jau esot krustojumā un tas pirms CSNg paspēja atskanēt tikai 1 reizi, pirms notika sadursme. Arī 2 ar pusēm nesaistīti liecinieki notikuma vietā liecināja, ka nedzirdēja nekādu skaņas signālu. Interesanti, ka vainīgais policists uz tiesas jautājumu atzina, ka M.A. auto neredzēja, jo skatu aizsedza citi transportlīdzekļi, nespējot atbildēt kā tad M.A. varētu redzēt policijas t/l. Spriedums, manuprāt, ir ļoti labi uzrakstīts, sniedzot lielisku piemēru pierādījumu izvērtēšanā. Tādu iedziļināšanos tehniskās niansēs, īpaši no sievietes, gribētos sastapt daudz biežāk.

E.Džeriņš

Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT