Lielisks spriedums braukšanas ātruma pārkāpuma lietā. 12.12.2011.

Apraksts:

Šis Administratīvās rajona tiesas 09.11.2011. spriedums ir stājies spēkā, jo neviena no pusēm to nepārsūdzēja. Šo spriedumu ievietoju 2 iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas ir lielisks piemērs pierādījumu ticamības izvērtēšanā (policisti ziņojumos apgalvoja, ka viņi nakts tumsā pakaļdzīšanās stresa laikā caur ķiveri ir lieliski atpazinuši aizbēgušā motocikla vadītāju, bet nezināmu iemeslu dēļ protokolu uz īpašnieka vārda sastādīja tikai tad, kad īpašnieks nākošajā rītā ziņoja policijai par motocikla zādzību). Otrkārt, kā tika norādīts 08.11.2011. rakstā Jurista vārdā par šo tēmu, šādi spriedumi diemžēl ir retums, jo policistu teiktais reti tiek apšaubīts.

E.Džeriņš

Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT