Nepamatoti līzinga kompāniju pieteikumi šķīrējtiesā

Apraksts:
SIA „UniCredit Leasing” iesniedza Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā pieteikumu par parāda EUR 5 210,59 piedziņu. Šīs summas lielāko daļu – EUR 4 174,46 sastāda nesamaksātais pamatsummas parāds, kam mēs nepiekritām. Šķīrējtiesa noraidīja līzinga uzņēmums pieteikumu šajā daļā. Mans viedoklis ir tāds, ka līzinga uzņēmuma nomas līgums bija nepilnīgs, t.i. tajā nebija pārdomāti gadījumu, kad līgums tiek pārtraukts (2007.gadā par to diemžēl neviena finansu iestāde nedomāja). E.Džeriņš
Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT