Lietas nosūtīšana pirmās instances tiesai jaunai izskatīšanai sakarā ar tiesību uz aizstāvi liegšanu

Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT