Lietas nosūtīšana pirmās instances tiesai jaunai izskatīšanai sakarā ar rupjiem procesuāliem pārkāpumiem

Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT