Cēloniskais sakars starp t/l vadīšanu un alkohola ietekmes pārbaudi

Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas 2012.gada 20.aprīļa spriedumu tika atcelts 1.instances tiesas tiesneša lēmums, ar kuru persona tika atzīta par vainīgu t/l vadīšanā alkohola reibumā. Šajā spriedumā vispusīgi, pilnīgi un objektīvi (saskaņā ar LAPK 237.pantu) ir izvērtēts fakts, ka šajā lietā nav cēloniskā sakara starp a/m vadīšanu un atrašanos alkohola reibumā gandrīz stundu vēlāk (vadītājs jau bija novietojis a/m stāvvietā un atradās kafejnīcā).

E.Džeriņš