Lielisks spriedums braukšanas ātruma pārkāpuma lietā. 28.02.2012.

2011.gada 08.novembrī žurnālā Jurista vārds tika publicēts raksts ar nosaukumu „Vainīguma prezumpcija braukšanas ātruma režīma ievērošanas lietās” (atrodams sadaļā „Publikācijas”). Šajā rakstā 4.sadaļā tika konstatēts fakts, ka Administratīvajā apgabaltiesā šajā lietu kategorijā tiek noraidīti visi pieteikumi, ignorējot nevainīguma prezumpciju un administratīvā procesa principu in dubio pro civis (visas šaubas jāvērtē par labu indivīdam). Tāpēc, domāju, priecīga ziņa ir kāda lasītāja atsūtītais Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 28.novembra spriedums, kura 13.punkta pēdējā rindkopā teikts sekojošais: „Saskaņā ar administratīvā procesa principu in dubio pro civis, pierādīšanas nastai jāgulstas pēc iespējas uz amatpersonu, un šaubu gadījumā risinājumam jābūt par labu indivīdam” (šim principam un nevainīguma prezumpcijai minētajā rakstā veltīta 7.sadaļa). Policijas uzrādītais ātrums šajā lietā  tika apšaubīts ar t/l GPS iekārtu.

E.Džeriņš