Lielisks piemērs, ka nekvalitatīvs videoieraksts nepierāda atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. 30.07.2012.

Šajā lietā t/l vadītājs administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas brīdī noliedza savu vainu pārkāpuma izdarīšanā, kaut pārkāpums it kā esot bijis fiksēts videoierakstā. 2012.gada 25.jūlija lēmumā, ar kuru tika atcelts sākotnējais lēmums par soda piemērošanu, par videoierakstā redzamo norādīts sekojošais (2.lpp. pēdējā rindkopa): „[..] ierakstā ir redzama tumšas krāsas transportlīdzekļa jumta daļa, marku un modeli identificēt nav iespējams, tāpat ir redzama kāda balta transportlīdzekļa jumta daļa, kura marku un modeli arī nav iespējams identificēt.” Kaut ir pašsaprotami, ka šāds videoieraksts nav kvalitatīvs pierādījums situācijā, kur vadītājs noliedz savu vainu, diemžēl citi lēmumi ne vienmēr ir tik pozitīvi.

E.Džeriņš