Lielisks spriedums braukšanas ātruma pārkāpuma lietā. 27.06.2012.

Ar Administratīvās rajona tiesas 05.06.2012. spriedumu tika atcelts policijas lēmums daļā par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Spriedums ir stājies spēkā, jo neviena no pusēm to nepārsūdzēja. T/l braukšanas ātruma režīma ievērošanas lietā katrs labvēlīgs spriedums ir izcelšanas vērts to retuma dēļ (sk. publikāciju sadaļā 08.11.2012. rakstu žurnālā “Jurista vārds”). Attiecībā uz ātrumu motivācija ir atrodama 12. un 13.lpp. Tiesa pamatoti atzina, ka policijas darbiniekam līkumā uz nelīdzena ceļa nav iespējams 2-3 sekunžu laikā identificēt objektu, paņemt radaru, aktivizēt to, notēmēt, nomērīt ātrumu, nolasīt rezultātu, nolikt radaru, ieslēgt skaņas signālu/bākugunis un vēl veikt apturēšanu.

E.Džeriņš