Lielisks Administratīvās apgabaltiesas spriedums braukšanas ātruma pārkāpuma lietā. 28.06.2012.

Administratīvās apgabaltiesas 2012.gada 28.jūnija spriedums nav pārsūdzams, tas ir stājies spēkā. T/l braukšanas ātruma režīma ievērošanas lietā katrs labvēlīgs spriedums ir izcelšanas vērts to retuma dēļ (sk. publikāciju sadaļā 08.11.2012. rakstu žurnālā “Jurista vārds”). Šajā lietā personu sodīja par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu dzīvojamajā zonā. Attiecīgā ceļa zīme pretēji valsts standartam bija uzstādīta 10 m aiz ceļa zīmes „Apdzīvotas vietas sākums” (tā nav redzama braukšanas virzienā). Vadītāja protokolam nepiekrita. Videoieraksts kā parasti mistiskā veidā „pazuda”, kaut tas bija jāiesniedz tiesā un jāglabā līdz lietas izskatīšanas beigām. Tiesa spriedumā policijai deva pamatotu norādi par pierādījumu vākšanu (14.punkts, 2.rindkopa): „… tieši iestādes pienākums ir pierādīt personas vainu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā, … .”

E.Džeriņš