Lēmuma izpildes apturēšana daļā par t/l vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu

Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT
Šajā lietā vadītāja vadītais t/l tika apturēts bez jebkāda iemesla. Likuma “Par policiju” 12.pants neatļauj policijai apturēt t/l šajā gadījumā. Pēc apturēšanas tika veikta alkohola ietekmes pārbaude, kurā tika konstatētas 0,57 promiles. Pēc tam persona 2 stundu laikā devās uz medicīniskās pārbaudes iestādi, kur sertificēts narkologs asinīs konstatēja mazāk par 0,5 promilēm.  Ar tiesas lēmumu policijas lēmumu atzina par pirmšķietami prettiesisku, tāpēc apturēja lēmuma izpildi daļā par t/l vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu.
Manuprāt, būtu jāatgriežas pie tāda tiesiska regulējuma, ka vadīšanas tiesību ierobežošana notiek tikai pēc galīgā nolēmuma spēkā stāšanās, jo manā praksē ir neskaitāmi gadījumi, kad tiesa atceļ nepamatoto lēmumu ilgu laiku pēc tam, kad vadītājs jau ir izcietis tiesību atņemšanas sodu (to, protams, nevar kompensēt un neviens arī nekompensē).

E.Džeriņš