KASKO apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšana

Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT

2006.gada 25.oktobrī notika CSNg, kura rezultātā tika bojāta a/m VW Touareg. A/m labās puses riteņi ieslīdēja pusmetru dziļā grāvī ceļa malā, un tā apgāzās uz jumta. Bojāgājušās a/m apdrošinājuma summa bija LVL 29 517,77. AAS „BTA” atteica izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, jo RTU Autotransporta institūta profesors V.Gonca bija taisījis atzinumu, ka pirms CSNg a/m ātrums bija aptuveni 125 km/h. Vispirms jāpiebilst, ka V.Goncam nebija eksperta sertifikāta, kas apliecinātu viņa spējas vērtēt šādas lietas. Tāpat jāpiebilst, ka V.Gonca visos manā rīcībā esošajos atzinumos par labu AAS „BTA” raksta + 35 km/h, lai AAS „BTA” varētu atteikt izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar punktu, kur noteikts, ka drīkst neizmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja ātrums pārsniegts vairāk kā par 30 km/h. Šo interesanto sagadīšanos tiesai lieliski ilustrēja citas identiskas civillietas materiāli – C30377009 (sk. piemēru sadaļā „Ļaunprātīga izvairīšanās no KASKO apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanas”). Līdz ar to apelācijas instances tiesa savā spriedumā (5.lpp. 10.rindkopā) pamatoti norādīja: „Atbildētāja [BTA] iebildumi un atteikums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vērtējams kā izvairīšanās no savu saistību izpildes pret apdrošināšanas ņēmēju, kas šajā gadījumā ne tikai prasītājā šai lietā rada negatīvu iespaidu par konkrēto apdrošināšanas sabiedrību, bet arī degradē apdrošināšanas institūtu mūsu valstī kā tādu.”

2012.gada 08.augustā LR AT Senāta Civillietu departaments atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar BTA kasācijas sūdzību. Līdz ar to apelācijas instances spriedums ir stājies spēkā.

E.Džeriņš