Kādi Vitronic PoliScan fotoradaru fotoattēli nav derīgi kā pieradījumi saskaņā ar lietotāja pamācību un ekspluatācijas rokasgrāmatu. 22.08.2012.

Lielā apjoma dēļ mēs publicējam būtiskus izvilkumus ar to, kādus fotoattēlus nedrīkst izmantot kā pierādījumu. Šī ir svarīga nodaļa, jo es personīgi pēdējā laikā esmu redzējis simtiem lēmumus ar fotoattēliem, kuri nav derīgi saskaņā ar pašu Vitronic PoliScan Speed fotoradara ekspluatācijas rokasgrāmatas 2.3.punktā (Ātruma pārkāpumu vērtēšana) norādīto:

„Noraidiet attēlu kā pierādījumu, ja:

-          nedz priekšējais ritenis (frontālā mērījuma gadījumā) vismaz daļēji, nedz arī numura zīme vismaz daļēji nav redzami vērtēšanas veidnē [oriģinālajā tekstā: „neither a front wheel (in case of front measurement) nor the license plate are at least in part visible within the template” ];

-          attiecīgi nedz aizmugurējais ritenis (aizmugurējā mērījuma gadījumā) vismaz daļēji, nedz arī numura zīme vismaz daļēji nav redzami vērtēšanas veidnē [oriģinālajā tekstā: „neither a rear wheel (in case of rear measurement) nor the license plate are at least in part visible within the template” ];

-          citi satiksmes dalībnieki, kas pārvietojas tajā pašā virzienā pa to pašu joslu vai blakus esošo joslu ir redzami veidnē [oriģinālajā tekstā: „other road users travelling on the same lane or an adjacent lane are visible within the template” – tātad nekas nav teikts par virzienu]

-          veidnes rāmja apakšējā mala nav zem uzraudzītā transportlīdzekļa riteņiem.”

Ekspluatācijas rokasgrāmatas 2-5.lpp. pie 3.attēla norādīts: “[..] vērtēšanas kritēriji ir ievēroti: transportlīdzekļa priekšējais ritenis un daļa no numura zīmes ir vērtēšanas veidnes robežās. Veidnes apakšējā mala ir zem riteņiem.”

Lūk, piemērs lēmumam, kur veidnē nav a/m numura zīme! (skat. lēmumu).

Lūk, piemērs lēmumam, kur veidnē nav a/m riteņa! (skat. lēmumu).

Lūk, lēmums, kur veidnē ir 2 blakus joslās braucošas a/m, kurām abām veidnē ir redzami gan numuri, gan riteņi (skat. lēmumu). Domāju, ka šo bildi saņēma abu a/m īpašnieki, tikai otrā lēmumā nu jau a/m Pontiac Gran AM bija aizmiglots numurs.

Iepriekš minētais ir lielisks apliecinājums tam, ka šobrīd jau masveidā tiek pieņemti lēmumi, pamatojoties uz nederīgiem fotoattēliem. Turklāt jāņem vērā, ka šī ir tikai paša ražotāja sniegtā informācija, kurš ir ieinteresēts slēpt sava izstrādājuma trūkumus tāpat kā citi ražotāji. Piemēram, lielākā Eiropas autožurnāla AutoBild Latvijas septembra izdevumā (Nr.9(101)) no 42.lpp. ir publicēts raksts “Viņi tikai melo tālāk … .” Šajā rakstā ir apkopots pētījums par to, ka autoražotāji sniedz ievērojami nepatiesu informāciju par savu ražojumu degvielas patēriņu. Piemēram, Toyota Prius Plug-In patiesais patēriņš ir par 57,69 % lielāks, nekā ražotāja uzrādītais, Porsche 911 Carrera S par 44,83%, bet Opel Ampera pat par 333,33%.

E.Džeriņš