Ja fotoradara rāmītī nav t/l numura zīme un kāds no riteņiem, tiesa atzīst, ka šāds attēls nav derīgs pierādījums. 22.05.2013.

Pirms kāda laika mēs publicējām izvilkumus no Vitronic fotoradaru lietošanas instrukcijām, kā arī pirmās mūsu rīcībā nonākušās fotoradaru bildes, kuras neatbilda ražotāja noteiktajām prasībām, bet kuras Valsts policija tik un tā atzina par derīgām soda piemērošanai.

Pagājušajā nedēļā Jūrmalas pilsētas tiesa lietā Nr.117025512 pieņēma 2013.gada 13.maija spriedumu, ar kuru atcēla fotoradara sodu. Šajā lietā t/l nofotogrāfēja no priekšas. Fotoradara veidnē bija redzama daļēji tikai numura zīme, bet neviens no priekšējiem riteņiem, kā tam būtu jābūt saskaņā ar fotoradara lietošanas instrukciju. Sūdzībā policijai tika norādīts uz šo nepilnību, tomēr policija pretēji ražotāja instrukcijām nolēma tik un tā sodu šo fotouzņēmumu izmantot kā pierādījumu un sodu atstāt spēkā.

Tiesā mēs vērsām uzmanību uz to, ka pastāv vairākas norādes, kāpēc fotoradara veidnē vienlaikus jābūt gan t/l numura zīmei, gan t/l ritenim. Piemēram, instrukcijā par numura zīmes un riteņa atrašanos vērtēšanas veidnē lieto tādus kumulatīvu pazīmju gramatisks attēlojums kā „un”, „nedz” un „nedz arī”. Šķirstot attēlu pārlūkprogrammas ekspluatācijas rokasgrāmatu, tajā atrodami fotoradara bilžu paraugi, kādi atzīstami par derīgiem pierādījumiem. Visās šajās bildēs vērtēšanas veidnē redzams gan ritenis, gan numura zīme. Pie viena no attēliem pat norādīts, ka vērtēšanas kritēriji ir ievēroti, jo vērtēšanas veidnē ir redzams gan ritenis, gan numura zīme.

Arī tiesa, aplūkojot fotoradara bilžu paraugus, nonāca pie tāda paša secinājuma kā mēs. Iepriekš minētais apliecina to, ka policija diemžēl nepamatoti šauri iztulko fotoradariem uzliktās prasības, lai tikai varētu piemērot sodu.

M.Egle