Izsakām pateicību E.Zivtiņam – pirmo reizei mūsu praksē par fotoradara fiksētu pārkāpumu piemērots mutvārdu aizrādījums (turklāt vairākkārt). 23.08.2012.

Esam saņēmuši no Prevencijas pārvaldes priekšnieka E.Zivtiņa vairākus lēmumus, ar kuriem tika atcelti iepriekš piemērotie fotoradaru fiksētie sodi un izbeigtas lietvedības. Autobusu vadītāji tika sodīti par to, ka pie it kā atļautajiem 80 km/h vadītāji ir braukuši ar 94-98 km/h (atņemot 3 km kļūdu – 91-95 km/h). E.Zivtiņš ne tikai atzina, ka lēmumu autori atkal ir kļūdījušies par autobusiem pieļaujamo maksimālo ātrumu dotajās vietās (autobusi drīkst braukt ar 90 km/h, bet kravas a/m ar 80 km/h), bet arī izbeidza administratīvās lietvedības (aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumiem), kaut ātrumi pēc kļūdas atņemšanas tik un tā bija pārsniegti par 1-5 km/h.

2012.gada 29.jūnija lēmums Nr.1713

2012.gada 29.jūnija lēmums Nr.1727

2012.gada 17.augusta lēmums Nr.2423

2012.gada 17.augusta lēmums Nr.2424

Lēmumi pamatoti ar LAPK 21.pantu, jo par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kuri ir maznozīmīgi (sods ir līdz LVL 30,00), institūcija administratīvo pārkāpuma lietu var izbeigt un personu atbrīvot no administratīvās atbildības. Mēs par šīs iespējas piemērošanas nepieciešamību rakstījām jau 2012.gada 27.februārī portālā whatcar.lv publikācijā „Kā pārsūdzēt fotoradaru sodus?” (sadaļā „Pieteikums tiesai”). Es personīgi domāju, ka, piemēram, uz Jūrmalas šosejas pie atļautā braukšanas ātruma 100 km/h visi pārkāpumi līdz + 20 km/h ir maznozīmīgi, jo katrā virzienā ir 3 labi pārredzamas joslas, pretējā virziena kustība ir nodalīta, gājēju pāreju nav, apdzīvotu vietu nav.

Ņemot vērā teikto, es personīgi uzskatu, ka šis ir kvantu lēciens Prevencijas pārvaldes darbā, tāpēc nosūtīju Valsts policijas priekšniekam un Iekšlietu ministram pateicību par šādu būtisku un t/l vadītājiem labvēlīgu pavērsienu sodu piemērošanā.

Morāle ir tāda, ka visi sodi līdz LVL 30,00 ir jāpārsūdz, un tie visdrīzāk tiks atcelti saskaņā ar vienu no administratīvā procesa pamatprincipiem – vienlīdzības principu. Šis princips paredz, ka “Pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde un tiesa pieņem vienādus lēmumus [..]“ (skat. piemēram, Administratīvā procesa likuma 6.pantu). Šādas prakses piemērošana radīs situāciju, ka fotoradari sāks strādāt kā policisti, proti, sāks piemērot sodus no +20km/h. Šāda prakse līdzētu novērst aizdomas par fotoradaru izmantošanu tikai peļņas nolūkos, veicinātu samērīgu atļautā braukšanas ātruma kontroli, kā arī mazinātu cilvēcisko kļūdu un tehnisku faktoru ietekmi gan no autovadītāju, gan no valsts puses.

P.S.

Visos autobusos obligāti ir jābūt tahogrāfiem. Komisijas Regulas (EK) Nr. 1360/2002 (2002.gada 13.jūnijs), ar kuru septīto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, pielikuma III nodaļas (prasības attiecībā uz reģistrācijas kontrolierīču konstrukciju un darbību) 2.punkta (ātruma un attāluma mērīšana) 2.2.apakšpunkts (ātruma mērīšana) nosaka:

„Ar reģistrācijas kontrolierīcēm var izmērīt ātrumu no 0 līdz 220 km/h.

Lai nodrošinātu lietošanas laikā parādītā ātruma maksimāli pieļaujamo kļūdu ± 6 km/h un ņemot vērā:

- ± 2 km/h pielaidi ieejas lielumiem (riepu izmērs, …),

- ± 1 km/h pielaidi mērījumiem, kas veikti uzstādīšanas un regulāro pārbaužu laikā,

reģistrācijas kontrolierīces ātrumu no 20 līdz 180 km/h, ja transportlīdzekļa raksturojuma koeficients ir no 4000 līdz 25000 imp./km, mēra ar precizitāti ± 1 km/h (braucot ar pastāvīgu ātrumu).

Piezīme:

Datu glabāšanas izšķirtspēja dod papildu ± 0,5 km/h kļūdu datiem par braukšanas ātrumu, kas saglabāti reģistrācijas kontrolierīcēs.

Ātrumu pareizi mēra ar pieļaujamo kļūdu 2 sekundes pēc ātruma maiņas, ja ātrums mainās ne vairāk par 2 m/s2.

Veiktā ātruma mērījumu izšķirtspēja ir labāka nekā 1 km/h vai vienāda ar 1 km/h.”

Tātad regula nosaka, ka tahogrāfa pieļaujamā kļūda ir ±6 km/h. Tahogrāfam ir tas pats datu devējs, kas spidometram. Līdz ar to arī spidometra pieļaujamā kļūda ir ±6 km/h. Līdz ar to katram fotoradara fiksētajam ātrumam ir jāatņem ne tikai ±3 km/h, bet arī šie ±6 km/h.

E.Džeriņš