Izlīgumi ar apdrošinātājiem

Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT

2010.gada 28.maijā notika CSNg, kura rezultātā baļķvedēs ar piekabi ieslīdēja grāvī. AAS „BAN” atteica izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, pamatojoties uz RTU Autotransporta institūta darbinieka J.Gorbenko atzinuma pamata. Pēc fotoattēliem tika konstatēts koksnes blīvums, no kā tika secināts, ka pārsniegts atļautais svars. Nevienam RTU Autotransporta institūta darbiniekam nav pat sertifikāta veikt auto tehnisko ekspertīzi vai CSNg mehānisma izpēti, nemaz nerunājot par koksnes blīvuma izpēti. Atšķirībā no citās sadaļās minētajiem piemēriem ar apdrošināšanas sabiedrību BTA, nebija nepieciešams vērsties tiesā.

E.Džeriņš