E.Zivtiņš apstiprina, ka fotoradari tiek izvietoti vietās, kur nenotiek CSNg ar bojāgājušajiem. 28.04.2012.

Valsts policijas interneta mājaslapā attiecībā uz fotoradaru izvietošanu ir norādīts sekojošais: “Radaru izvietošanā ģeogrāfiskie kritēriji nebūs galveni – radari tiks izvietoti bīstamo ceļa posmu vietās – tur, kur notiek avārijas ar bojāgājušajiem un cietušajiem, kā arī potenciāli bīstamajās vietās, lai šādas avārijas nepieļautu.”[1]

Redzot, ka praksē fotoradaru izvietošana pilnībā nesaskan ar šiem kritērijiem, E.Zivtiņam tika nosūtīts iesniegums ar lūgumu sniegt informāciju par bojāgājušajiem 2011.gadā triju „vispelnošāko”[2] fotoradaru atrašanās vietās – Ulmaņa gatvē un Krasta ielas abos galos.

No E.Zivtiņa atbildes ir redzams, ka K.Ulmaņa gatvē 2011.gadā nav noticis neviens CSNg ar bojāgājušajiem – ne fotoradara atrašanās vietā, ne arī citā vietā. Uz Krasta ielas 2011.gadā ir viens bojāgājušais. Taču no atbildes nav skaidrs, kurā vietā uz Krasta ielas un kādu iemeslu dēļ šis cilvēks gājis bojā. Tik pat labi tā varēja būt persona, kura šķērsoja brauktuvi neatļautā vietā Krasta ielas vidū, kur atļautais ātrums ir 70 km/h un šim CSNg nav nekāda sakara ar ātruma pārsniegšanu. Turklāt visas trīs vietas nav atzīmētas melno punktu kartē.

Tādējādi E.Zivtiņš ir apstiprinājis, ka, pretēji Valsts policijas mājaslapā un pretēji prevencijas pamatuzdevumam, fotoradari tiek izvietoti vietās, kur var iegūt maksimālu peļņu un šim fotoradaru izvietojumam nav ne mazākā sakara ar ceļu satiksmes drošību un prevenciju. Diemžēl tas pats tagad notiek ar stacionārajiem fotoradariem. Vakar izskanēja informācija[3], ka pirmie fotoradari tikšot uzstādīti uz Krasta ielas un Dienvidu tilta – jau atkal vietās, kuras nav melno punktu kartē un kur nenotiek CSNg ar bojāgājušajiem. Jau atkal tikai vietās, kura var iekasēt pēc iespējas vairāk naudas. Jau atkal pierādot, ka fotoradari ir bizness, kuram nav nekāda sakara ar prevenciju un ceļu satiksmes drošību.

E.Džeriņš


[1] http://www.vp.gov.lv/?id=616&topid=616&said=615

[2] http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/70945/fotoradaru-firmai-izdevigak-maksat-sodus-neka-pildit-ligumu

[3] http://www.tvnet.lv/auto/satiksme/419776-pirmie_stacionarie_radari_bus_krasta_iela_un_uz_dienvidu_tilta