Ceļu policija protokolā norāda 117 km/h autobusam, kurš no rūpnīcas nav spējīgs braukt ātrāk par 100 km/h. 07.11.2011

Ar nepamatoti apsūdzētās personas un autobusa īpašnieka atļauju publicēju dažus materiālus, kuri uzskatāmi pierāda, ka ceļu policijā darbā ar radariem kaut kas nav kārtībā un kaut kas nav kārtībā ar policistu godīgumu.

Fabula. 08.07.2011. tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka G.R. vadīja pasažieru autobusu ar ātrumu 117 km/h pie atļautajiem 90 km/h (radars Iskra-1). G.R. policistiem paskaidroja, ka autobusa ātrums no rūpnīcas ir elektroniski ierobežots ar 100 km/h. Taču policistus tas, protams, neinteresē. Tika sastādīts protokols, kurā G.R. norādīja, ka protokolam nepiekrīt. Pēc G.R. sūdzības lēmums tika atstāts spēkā, G.R. apsvērumus neņemot vērā. Lēmumā norādīts, ka gan G.R., gan autobusa īpašnieks tikai mēģina izvairīties no atbildības. Pēc tam jau kopīgiem spēkiem esam savākuši papildus pierādījumus, un 27.10.2011. ir iesniegts pieteikums Administratīvajai rajona tiesai.

Pierādījumi. Strīdus autobuss Setra S417 GTHD no rūpnīcas nav spējīgs braukt ātrāk par 100 km/h, jo ražošanas procesā rūpnīcā visi Setra autobusi tiek aprīkoti ar ātruma ierobežotāju, kurš tiek iestādīts uz maksimālo ātrumu 100 km/h (sk. Setra autobusu ģenerālpārstāvniecības Baltijā vēstuli). Šādas prasības ir noteiktas Eiropas Padomes direktīvā 92/24/EEK (1992. gada 31. marts) „Par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos” un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2004/11/EK (2004. gada 11. februāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos.

Latvijas Autotransporta līdzekļu sertifikācijas centra Sertifikātā Nr.61-159-08/10 teikts sekojošais: „Ātruma ierobežotājierīces maksimālais ātruma regulējums (iestatījums) Vmax 100 km/h.”

GPS izdrukā par 2011.gada 08.jūliju šim autobusam redzams, ka autobusa ātrums, braucot lejā pa kalnu vienmēr atduras pret 100-102 km/h un visā dienas garumā ātrums nekad nepārsniedza 102 km/h. Diemžēl digitālā tahogrāfa dati saglabājas tikai 24 stundas, tāpēc nav saglabāti, jo neviens autobusu parkā nevarēja iedomāties, ka šī lieta nonāks līdz tiesai.

GPS kartes izdrukā par 2011.gada 08.jūliju šim autobusam ir lieliski redzams, ka autobusa braukšanas ātrums visu laiku atduras pret 100 km/h ierobežotāju (ir tikai viens rādījums 101 km/h, kas ir gadījumos, kad autobuss brauc lejā pa kalnu).

Tātad ir skaidri redzams, ka policistu veiktais radara mērījums 117 km/h nekādi nevar attiekties uz šo autobusu. Acīmredzot autobusa vadītājam tika uzrādīts ātrums, kuru uzrādīja cits transportlīdzeklis (radars nefiksē transportlīdzekli, kuram veikts mērījums. Tas balstās tikai uz policista godaprāta).

Atņemot radara kļūdu 5 km/h, par 100 km/h vadītāju varēja sodīt kā par 95 km/h, bet pie 117 km/h tie ir 112 km/h, un tā jau ir cita pārkāpuma zona, kura neparedz brīdinājuma izteikšanu. Saskaņā ar LAPK 149.8.p. 3.daļu par ātruma pārsniegšanu līdz 20 km/h autobusa vadītājam ir paredzēts sods – brīdinājums vai naudas sods LVL 10,00. Savukārt saskaņā ar šī panta 7.daļu par ātruma pārsniegšanu no 21 – 30 km/h jau ir paredzēts 3 reizes lielāks naudas sods.

E.Džeriņš