Beidzot izdevies iegūt ilgi slēpto Vitronic PoliScan lietotāja pamācību un ekspluatācijas rokasgrāmatu. 22.08.2012.

Sākotnēji šo informāciju es pieprasīju Prevencijas pārvaldes priekšniekam E.Zivtiņam. Viņš atteica izsniegt, nesniedzot nekādu pamatojumu, kāpēc mēs nedrīkstam iepazīties ar tehnisko dokumentāciju iekārtai, ar kuru tiek fiksēti un vēlāk piemēroti naudas sodi miljonos lati. Vitronic Baltica un Partneri vispār neatbildēja uz attiecīgo iesniegumu. Taču jau pirmajā lietā tiesā tiesa pamatotie pieprasīja no Prevencijas pārvaldes iesniegt šos dokumentus, lai gan pieteikuma iesniedzējs, gan tiesa var pārliecināties kaut vai par to, vai attiecīgi fotoattēli ir izmantojami kā pierādījums.

Pirmās lietas tiesā pirmajā tiesas sēdē policija izpildīja tiesas pieprasījumu un iesniedza prasītos dokumentus. Taču klāt tika pievienota Vitronic pavadvēstule, ka šo dokumentu nedrīkst nodot manā rīcībā. Tiesa pamatoti norādīja, ka man kā aizstāvim ir tiesības gan iepazīties ar visiem lietas materiāliem, gan arī saņemt to kopijas. Vēstulē minētie paskaidrojumi ir nožēlojami, jo nav pat norādīta neviena tiesību norma, kas pamatotu vēstulē teikto. Turpmākie fragmenti no slēptajiem dokumentiem lieliski parāda, kāpēc gan E.Zivtiņa vadītā iestāde, gan Vitronic tik ļoti slēpa šos dokumentus.

Lielā apjoma dēļ mēs publicējam būtiskus izvilkumus ar to, kādus fotoattēlus nedrīkst izmantot kā pierādījumu. Šī ir svarīga nodaļa, jo es personīgi pēdējā laikā esmu redzējis simtiem lēmumus ar fotoattēliem, kuri nav derīgi saskaņā ar pašu Vitronic PoliScan Speed fotoradara ekspluatācijas rokasgrāmatas 2.3.punktā (Ātruma pārkāpumu vērtēšana) norādīto:

„Noraidiet attēlu kā pierādījumu, ja:

-          nedz priekšējais ritenis (frontālā mērījuma gadījumā) vismaz daļēji, nedz arī numura zīme vismaz daļēji nav redzami vērtēšanas veidnē;

-          attiecīgi nedz aizmugurējais ritenis (aizmugurējā mērījuma gadījumā) vismaz daļēji, nedz arī numura zīme vismaz daļēji nav redzami vērtēšanas veidnē;

-          citi satiksmes dalībnieki, kas pārvietojas tajā pašā virzienā pa to pašu joslu vai blakus esošo joslu ir redzami veidnē [oriģinālajā tekstā: „other road users travelling on the same lane or an adjacent lane are visible within the template” – tātad nekas nav teikts par virzienu]

-          veidnes rāmja apakšējā mala nav zem uzraudzītā transportlīdzekļa riteņiem.”

Lūk, piemērs lēmumam, kur veidnē nav a/m numura zīme! (skat. lēmumu).

Lūk, piemērs lēmumam, kur veidnē nav a/m riteņa! (skat. lēmumu).

Lūk, lēmums, kur veidnē ir 2 blakus joslās braucošas a/m, kurām abām veidnē ir redzami gan numuri, gan riteņi (skat. lēmumu). Domāju, ka šo bildi saņēma abu a/m īpašnieki, tikai otrā lēmumā nu jau a/m Pontiac Gran AM bija aizmiglots numurs.

No teiktā ir skaidri redzams, kāpēc E.Zivtiņš un Vitronic slēpa šo informāciju. Tāpat tas ir lielisks apliecinājums tam, ka šobrīd jau masveidā tiek pieņemti lēmumu, pamatojoties uz nederīgiem fotoattēliem.

E.Džeriņš