Kārtējais piemērs apdrošinātāju ļaunprātīgam atteikumam izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību. 28.05.2012.

Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT

Šis apelācijas instances spriedums ir stājies spēkā, atstājot spēkā apdrošinātajam labvēlīgo 1.instances tiesas spriedumu. Šajā lietā AAS Baltikums atteica izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību par a/m bojājumiem, kuri tika nodarīti ar cirvi (par šo noziedzīgo nodarījumu tika ierosināts kriminālprocess). Atteikuma iemesls ir prozaisks – apdrošinātais nebija paziņojis par t/l tehniskās pases maiņu. Taču arī šajā gadījumā juridiski nebija notikusi tehniskās pases maiņa, bet gan tika iegūta jauna tehniskā pase nozaudētās vietā (MK noteikumi nosaka, ka tās ir divas dažādas darbības). Tiesas šajā lietā lieliski visu salika savās vietās.

E.Džeriņš