Visa veida juridiskās konsultācijas un palīdzība transportlīdzekļu vadītājiem un īpašniekiem:

 • Par policista prettiesisku pavēli vadīt automašīnu acīmredzami iereibušam cilvēkam | PIEMERS
 • Spēkā stājušās sprieduma atcelšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem | PIEMERS
 • Valsts ieņēmuma dienesta nepamatota automašīnas konfiskācija | PIEMERS
 • KASKO apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšana | PIEMERS
 • Ļaunprātīga izvairīšanās no KASKO apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanas | PIEMERS
 • OCTA apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšana | PIEMERS
 • Apdrošinātāju nepamatotas regresa prasības | PIEMERS
 • Izlīgumi ar apdrošinātājiem | PIEMERS
 • Nepamatoti līzinga kompāniju pieteikumi šķīrējtiesā | PIEMERS
 • Policijas izņemto zagto t/l atgriešana labticīgajiem ieguvējiem | PIEMERS
 • Atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana (Stalker radari) | PIEMERS
 • Atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana (Iskra radari) | PIEMERS
 • Atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana (Vitronic fotoradari) | PIEMERS
 • Lēmuma izpildes apturēšana daļā par t/l vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu | PIEMERS
 • Ceļu satiksmes negadījumi | PIEMERS
 • Ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšana | PIEMERS
 • Bēgšana no policijas ar motociklu | PIEMERS
 • Bēgšana no policijas ar automašīnu | PIEMERS
 • Cēloniskais sakars starp t/l vadīšanu un alkohola ietekmes pārbaudi | PIEMERS
 • Transportlīdzekļa vadīšana alkohola ietekmē | PIEMERS
 • Transportlīdzekļa vadīšana alkohola ietekmē, nenodrošinot tiesības uz medicīnisko pārbaudi | PIEMERS
 • Transportlīdzekļa vadīšana alkohola ietekmē, alkometra izdruku neesamība | PIEMERS
 • Transportlīdzekļa vadīšana alkohola ietekmē, ja vadītājs ir ārvalstnieks | PIEMERS
 • Atteikšanās no alkohola ietekmes pārbaudes | PIEMERS
 • Atteikšanās no alkohola ietekmes pārbaudes, ja vadītājs ir ārvalstnieks | PIEMERS
 • Transportlīdzekļu vadīšana narkotisko vielu ietekmē | PIEMERS
 • Transportlīdzekļu vadīšana psihotropo vielu ietekmē | PIEMERS
 • Atteikšanās no narkotisko vielu ietekmes pārbaudes | PIEMERS
 • Personas saukšana pie atbildības par citas personas izdarītu pārkāpumu | PIEMERS
 • Nepareiza izdarītā pārkāpuma kvalifikācija | PIEMERS
 • Transportlīdzekļa vadīšana bez tiesībām | PIEMERS
 • Stāvēšanas noteikumu pārkāpšana | PIEMERS
 • Sīkais huligānisms | PIEMERS
 • Transportlīdzekļu stiklu tonējuma pārbaude | PIEMERS
 • Ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieku likumīgajām prasībām | PIEMERS
 • Nopelnīto sasniegumu atgūšana motosportā | PIEMERS
 • Sodi par atļautā svara pārsniegšanu autopārvadājumos | PIEMERS
 • Sūdzību sagatavošana policijai | PIEMERS
 • Pārstāvēšana bijušā PSRS un ES administratīvajās un CSNg lietās | PIEMERS
 • Cietušo pārstāvēšana kriminālprocesā | PIEMERS
 • Kanalizācijas lūkas vāka nodarīto zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzināšana | PIEMERS
 • Luksofora aizliedzošā signāla neievērošana | PIEMERS
 • Lietas nosūtīšana pirmās instances tiesai jaunai izskatīšanai sakarā ar tiesību uz aizstāvi liegšanu | PIEMERS
 • Lietvedības izbeigšana sakarā ar noilgumu | PIEMERS
 • Lietas nosūtīšana pirmās instances tiesai jaunai izskatīšanai sakarā ar rupjiem procesuāliem pārkāpumiem | PIEMERS